Naar boven

 Het ontstaan van Stichting Yanti


Straatmeisjes:

De vicevoorzitter van Stichting Yanti (Jolanda Oudshoorn) heeft na haar HBO studie via een uitwisselingsprogramma gewerkt in een opvanghuis voor straatjongens in Yogyakarta.
Voor straatmeisjes bestond toen nog geen enkele vorm van opvang zoals het op dat moment wel al tien jaar voor straatjongens bestond.
Samen met enkele lokale Niet Gouvernementele Organisatie’s  (NGO’s) heeft Jolanda in 1996 het eerste opvanghuis voor straatmeisjes (Indriya Nati) gerealiseerd.
n de periode tussen 1995 en 2002 woonde Jolanda voornamelijk in Yogyakarta en heeft zij meegewerkt aan de verdere opbouw van het opvanghuis.
Toen Indriya Nati zichzelf voldoende kon managen, heeft Stichting Yanti de projecten voor straatmeisjes losgelaten en zijn we een andere weg ingeslagen.

Resultaten en uitvoering van onze interventies

In de afgelopen jaren hebben tientallen kinderen hun opleiding volledig en met positief resultaat kunnen afronden variërend van basisonderwijs tot universiteit.
In de meeste gevallen betrof dit een schoolcarrière startend op de basisschool en eindigend op de middelbare school.
Een vijftal jeugdigen zelfs tot en met de Universiteit. Met al deze kinderen is nog steeds contact. De meeste van hen hebben tevens werk gevonden.

Via Stichting Yanti kunnen een tiental kinderen in Yogyakarta onderwijs volgen met behulp van financiële ondersteuning en sociaal-emotionele begeleiding.
  

Lokale veldwerkster werkzaam in Yogyakarta

In Yogyakarta is onze lokale veldwerkster werkzaam met de kinderen en hun gezinnen. Tevens werkt zij nauw samen met de scholen, de wijkhoofden, kerken en moskeeën. Zij ontvangt hiervoor maandelijks inkomen vanuit Stichting Yanti.
  

Onze doelgroep bestaat uit

 Kinderen uit kansarme gezinnen waarvan de ouder(s)/ verzorgers, onvoldoende inkomen kunnen verwerven;

 Drop outs; kinderen die voortijdig zijn gestopt met hun opleiding vanwege problemen dan wel doordat ouders/verzorgers school niet meer kunnen betalen.

 Hulp naar zelfstandigheid door aanschaf van bijvoorbeeld, betcak en eetgelegenheidBestedingsbeleid en beheer van financiën

 Tweemaal per jaar garant staan voor de betaling van de schoolkosten,
aan het begin en halverwege het schooljaar;

 Geld voor uniformen, schoenen en leermiddelen zoals boeken, schrijfgerei
en waar nodig computer;

    Geld voor eventuele medische kosten, naar draagkracht van de        ouders/verzorgers; frequent contact via telefoon, mail dan wel post met onze        veldwerkster.
       Onze vicevoorzitter spreekt en schrijft de taal, het Bahasa Indonesia;Als u ons wilt steunen, kunt u dat doen door uw donatie over te maken naar:

Iban: NL91INGB0007821044 t.n.v. stichting Yanti te Breezand.

Fiscaal belasting nummer: ANBI806887102

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. zie onze ANBI pagina

Wat doet de Stichting voor u.

Begunstigers die stortingen doen of andere soort hulp bieden ten bate  van ons project in Indonesië, worden  door middel van mail (als wij u e-mailadres hebben), anders per post en nieuwsbrief  op de hoogte gehouden, zo blijft u betrokken bij onze werkzaamheden.